Телефоны
Мова:
  • Українська
  • Русский

Ціни

Лабораторія
Біохімічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Аланінамінотрансфераза (АLТ) 70
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 70
Азот сечовини 70
Альбумін 70
Амілаза 70
Амілаза панкреатична 110
Білірубін загальний, прямий, непрямий 160
Білірубін загальний 70
Білірубін прямий 70
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 240
Глюкоза 110
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 70
Діастаза сечі 70
Загальний білок 70
Креатинін 70
Лактатдегідрогеназа (LDH) 70
Лужна фосфатаза 70
рН крові 70
Сечова кислота 70
Сечовина 70
Тимолова проба 70
ФіброТест ( білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 5200
Холінестераза 95
Церулоплазмін 220
Показники ліпідного обміну
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Аполіпопротеїн А1 120
Аполіпопротеїн В 120
Ліпаза 120
Тригліцериди 80
Холестерин 80
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 310
Мікроелементи та електроліти
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Залізо (Fe) 70
Калій (K) 70
Кальцій (Ca) 70
Кальцій іонізований (iСа) 120
Магній (Mg) 70
Мідь (Cu) 160
Натрій (Na) 70
Фосфор (P) 70
Хлор (Cl) 70
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 220
Пакет №13 «Електроліти»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові 400
Ревматоїдна панель
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 80
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 500
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 680
Ревматоїдний фактор 80
Сіалові кислоти 80
Сіромукоїди 80
С-реактивний білок (CRP) 80
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 220
Формолова проба 80
Загальноклінічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 180
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 150
Антитіла по системі резус (Rh) 200
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 320
Аналіз сечі загальний (ЗАС) 130
Аналіз сечі за Зимницьким 130
Аналіз сечі по Нечипоренко 100
Аналіз сечі на білок (добова порція) 85
Аналіз сечі на кетони 85
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 85
Діастаза сечі 90
САС (альбумін / креатинін сечі) 190
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 190
Аналіз кала загальний (копрограма) 170
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 110
Кал на приховану кров 130
Система гемостазу
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
D-димер 240
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 80
Вовчаковий антикоагулянт 300
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR) 300
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 100
Протромбіновий індекс 90
Протромбіновий час 90
Тромбіновий час 90
Фібриноген 100
Мікроскопічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 120
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix 160
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 160
ПАП-теcт на оcнові рідинної цитології ( за системою Betesda2014) 600
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) 240
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі) 180
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка) 360
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних 180
Вірусні гепатити
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Гепатит А, антитіла IgM 220
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) 180
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення 220
Гепатит В HbeAg 220
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 220
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) 220
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) 220
Гепатит В (HВV), плазма крові - методом ПЛР 400
Гепатит В (HBV), плазма крові – генотипування методом ПЛР 520
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 1000
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження ультра чутливим методом ПЛР (від 5 МО\мл.) 1100
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 180
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 180
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 210
Гепатит С (HCV), плазма крові - методом ПЛР 400
Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР 700
Гепатит С (HCV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 1500
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) 250
Гепатит G (HGV), плазма крові - методом ПЛР 360
TORCH – инфекції
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 180
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ 180
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока (методом ПЛР) 200
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) 180
Краснуха (Rubella), антитіла IgG 180
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii),сеча, плазма крові (методом ПЛР) 260
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG 190
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgА 190
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ 190
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) 190
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 180
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 180
Кір, антитіла IgG, IgМ 300
Авідніть антитіл Цитомегаловіруc IgG 300
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), зішкріб, сеча,біоптат, змив (методом ПЛР) 220
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), плазма крові,cлина, якіcне доcлідження (методом ПЛР) 220
Кір ( Morbilli), антитіла IgG 300
Кір ( Morbilli), антитіла IgМ 300
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), плазма крові,cлина, кількіcне доcлідження (методом ПЛР) 240
Інфекціїї, що передаютьсґя статевим шляхом
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 190
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 180
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 190
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 190
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 190
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ 190
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 110
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні) , зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – скринінг (методом ПЛР) 400
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – генотипування (методом ПЛР) 400
Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 330
Папіломавірус квант 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 590
Папіломавірус квант 21 (HPV 6, 11, 44; HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 980
Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 150
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 190
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 190
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 190
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 200
ПЦР на флороценоз 1000
Захворювання ШКТ
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 250
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 230
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 260
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA 250
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 230
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG 250
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 250
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 400
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 200
Кальпротектин 640
Хелікобактер М 170
Інші інфекціїї
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 250
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 170
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM 170
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 180
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 200
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 200
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 180
Борелія G 320
Борелія М 320
Інгібін В 760
Анемія
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Еритропоетин 310
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 230
Залізо (Fe) 70
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 120
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 180
Насичення трансферину залізом 180
Трансферин 180
Феритин 220
Фолієва кислота 240
Тиреоїдна панель
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 600
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 200
Антитіла до тиреопероксидази (APO) 200
Тиреоглобулін (TG) 200
Тиреотропний гормон (TSH) 160
Тироксин вільний (FT4) 160
Тироксин загальний (Т4) 160
Трийодтиронін вільний (FT3) 160
Tрийодтиронін загальний (T3) 160
Репродуктивна панель
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антимюллерів гормон 640
Антиспермальні антитіла (сироватка) 330
Дигідротеcтоcтерон 500
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) 200
Естрадіол (E2) 170
Лютеїнізуючий гормон (LH) 170
Прогестерон (PRG) 170
Пролактин (PRL) 170
Тестостерон загальний (TES) 170
Тестостерон вільний (FTES) 200
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону 360
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 170
Хоріонічний гонадотропін (HCG) 200
Панель діабету
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 260
Інсулін 200
С пептид 200
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 320
Лептин 580
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 300
Панель остеопорозу
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Кальцитонін 360
Остеокальцин 340
Паратгормон 180
Пірилінкс Д (сеча) 600
Серцеві біомаркери
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 1000
Гомоцистеїн 400
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 130
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 160
Тропонін I 250
Гіпофізарно-наднирникові показники
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
17-ОН-оксипрогестерон 190
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 270
Альдостерон 480
Андростендіон 360
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 200
Кортизол 220
Кортизол сеча 260
Показники росту
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 700
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) 560
Соматотропний гормон (СТГ) 300
Маркери запалення
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Прокальцитонін 660
С-реактивний білок (CRP) 80
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 220
Пренатальна діагностика
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Альфафетопротеїн (AFP) 200
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) 200
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 210
Естріол некон’югований (Е3) 200
Плацентарний лактоген (HPL) 360
Плацентарний фактор росту (PIGF) 720
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) 200
Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 420
Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3),Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5 580
Онкологічні маркери
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Альфафетопротеїн (АФП) – онко 200
Антиген лоско клітинної карциноми (SCCА) 560
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) – онко 200
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 560
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 360
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 420
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 210
Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) 210
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 380
Онкомаркер яєчників (НЕ-4) 460
Онкомаркер яєчників (СА-125) 210
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 280
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 200
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) 200
Раково-ембріональный антиген (РЕА) 200
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) – онко 200
Онкомаркер шлунку СА 242 520
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125) 690
Аутоімунні захворювання
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антимікросомальні антитіла (АМСА) 350
Антимітохондріальні антитіла (АМХА) 380
Антинуклеарні антитіла (АНА) 380
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 350
Антифосфоліпідні антитіла IgG 320
Антифосфоліпідні антитіла IgМ 320
Бактеріологічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 400
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 480
Бак доcлідження на corinebacterium diphtheria (зів) 360
Бак доcлідження на corinebacterium diphtheria (ніс) 360
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 300
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма 300
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 400
Бак дослідження на кандидоз +чутливість до протигрибкових препаратів 360
Бак дослідження калу на патфлору 360
Бак дослідження на носійство стафілококку 360
Бак дослідження на В-гемалітичний стрептококк 360
Гінекологія
ПОСЛУГА ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація та огляд гінеколога (бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі, визначення програми обстеження) 500
Первинна консультація лікаря акушера - гінеколога, експерта, лікаря вищої кваліфікаційної категорії, генетика Щербатей Н.М. 550
Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця або по результатам обстеження, контроль лікування) 450
Відвідування спеціаліста (рекомендації лікаря) 300
Відеокольпоскопія 300
Призначення схеми лікування на міх-інфекції (до 2 інфекцій) 500
Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( більше 2 інфекцій) 600
Призначення схеми лікування хламідіозу 400
Призначення схеми лікування мікоплазмозу 400
Призначення схеми лікування уреаплазмозу 400
Призначення схеми лікування гормональних порушень 450
Призначення схеми лікування вірусної інфекції 450
Призначення схеми лікування бактеріального вагінозу 300
Схема лікування кандидомікозного вагініту 300
Схема лікування неспецифічного вагініту 300
Схема лікування безпліддя 400
Накладання швів на слизову вагіни (від 1-2). 300
Знаття швів 300
Розтин, промивання, дренування абсцесу Бартолінієвої залози (одної) 1000
Промивання та дренування Бартолінієвої залози (одної) 800
Схема лікування загальна 300
Корекція призначенного лікування 250
Перінеопластика (без урахування розхідників) 3000
Амніоцентез 4500
Радіохвильова абляція (деструкція) І-ІІ зони 1800
Радіохвильова абляція ІІІ зон 2100
Радіохвильова конізація 2100
Радіохвильова ексцизія 1800
Радіохвильове лікування ендометріозу шийки матки 800
Радіохвильова деструкція кандилом (множинні) 1800
Аргоноплазмена абляція І-ІІ зони 2000
Аргоноплазмена абляція ІІІ зони 2500
Радіохвильове видалення кандилом, папілом (поодиноких) 800
Радіохвильове видалення поліпа 1500
Біопсія шийки матки (матеріал) 1020
Процедура біопсія (без матеріалу на дослідження) 700
Розтин та видалення ov.Nabothii 600
Дослідження біоптату (гістологія) 400
Місцева анестезія (парацервікальна) 200
Анестезія лідокаїном (спрей) 100
КРІО-диструкція шийки матки 2000
Гістеросальпінгографія ( з розхідниками під контролем УЗД) 2500
Мікроскопія урогенітального мазка 160
Цитологія мазка на атипові клітини 180
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) CSD 340
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)CSD 240
Забір біоматеріалу урогенітального з використанням одноразового інструментарію 60
Діагностична ПАНЧ-біопсія шийки матки без пат-гістологічного дослідженням 500
Зняття внутрішньоматкової спіралі ( зняття,цитологія) 850
Введення внутрішньоматкової спіралі (введення під контролем УЗД) 850
Обробка кандилом (1процедура) без вартості препарату 200
Вакцинація від ПВЛ вакциною Гардасил,Церварикс ( без вартості вакцини) 300
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 800
Комплекс « Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, 14 типів ВПЛ ВКР:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 та 68 типи ( з генотипуванням 16 та 18 типів) 1600
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки (матеріал) 400
Урологія, Сексопатологія, Андрологія
ПОСЛУГА ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація уролога (бесіда, збір анамнезу, огляд, визначення програми обстеження) 500
Первинна консультація уролога, андролога, сексопатолога (з питань безпліддя), (бесіда, огляд, визначення програми обстеження) 500
Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 450
Відвідування спеціаліста ( рекомендації лікаря) 300
Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( до 2 інфекцій) 500
Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( більше 2 інфекцій) 600
Призначення схеми лікування вірусної інфекції 450
Схема лікування андрологічного захворювання 500
Схема лікування безпліддя, статевої дисфункції 500
Схема лікування безпліддя, статевої дисфукції 500
Схема лікування загальна 300
Призначення схеми лікування хронічного простатиту 400
Мікроскопія секрету передміхурової залози 120
Забір секрету передміхурової залози 250
Бактеріологічне дослідження секрету передміхурової залози 300
Масаж передміхурової залози 250
ЛОД 250
Фонофорез ректальний ( з введенням препарату) 300
Фонофорез ректальний ( без вартості препарату) 250
УЗ-діагностика, Доплерографія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
УЗД нирок 300
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки) 500
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза) 450
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (діти від 3 до 12 років) 400
УЗД печінки 300
УЗД жовчного міхура 300
УЗД жовчного міхура з навантаженням (сніданком, дослідження на 15, 30, 60 хвилинах) 350
УЗД підшлункової залози 300
УЗД селезінки 300
УЗД нирок і сечового міхура 400
УЗД сечового міхура 300
УЗД нирок, передміхурової залози, сечового міхура + залишкова сеча (абдомінальне дослідження) 500
УЗД нирок, передміхурової залози, сечового міхура 500
УЗД передміхурової залози, сечового міхура та залишкової сечі 450
УЗД передміхурової залози (трансректальне дослідження) . 400
УЗД калитки 400
УЗД молочних залоз з лімфатичною системою 450
УЗД щитоподібної залози 350
УЗД суглобу (одного) 350
УЗД суглобів (двох парних) 450
УЗД кульшового суглобу (одного) 350
УЗД кульшових суглобів (двох парних) 450
УЗД гінекологія (вагінальний датчик) 450
УЗД гінекологія (абдомінальний датчик) 450
УЗД фоллікулогенез (1 сеанс) 300
УЗД акушерське (з 6 до 11 тижня), фото 500
УЗД акушерське (I скринінг, 11+0 — 13+6 днів) в режимі 2-4D + доплерометрія, фото проводиться на апараті експетного класу Voluson E8 Expert 700
УЗД акушерське (IІ скринінг та обстеження, 14-21тиждень) в режимі 2- 4D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експетного класу Voluson E8 Expert 700
УЗД акушерське (третій триместр 22-40 тиж.) в режимі 2-4D + доплерометрія, фото проводиться на апараті експетного класу Voluson E8 Expert 700
УЗД акушерське (з 12 по 40 тиждень) в режимі 2-4D + доплерометрія з записом СD 750
УЗД акушерське (з 13 по 40 тиждень) в режимі 2-4D + доплерометрія (багатоплідна вагітність), фото 900
УЗД цервікометрія 300
УЗД серця 600
Доплерографія кавернозних судин без вартості препарату 600
Доплерографія судин шиї 500
Доплерографія судин шиї та V4 580
Доплерографія судин шиї та голови 650
Доплерографія судин шиї та голови з поворотними пробами 700
Доплерографія вен нижніх кінцівок 500
Доплерографія артерій нижніх кінцівок 500
Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок 700
УЗД м’яких тканин (одна ділянка) з доплерометрією 350
УЗД м’яких тканин обличчя з тканевим доплером 550
Доплерографія вен нижніх кінцівок (одна нога) 350
Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок (одна нога) 400
Розмітка вен нижніх кінцівок (перед хірургічним лікуванням, одна нога) 400
УЗД регіонарних лімфатичних вузлів (одна зона) 300
УЗД слинних залоз (парна) 300
Доплерографія черевного відділу аорти 450
Доплерографія ниркових артерій 490
Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок 690
Доплерографія артерій або вен верхніх кінцівок 480
Доплерографія вен (артерій) верхніх кінцівок (одна рука) 350
Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок (одна рука) 400
Доплерографія артерій (вен) верхніх кінцівок 450
Ультразвукове дослідження легень 450
Мамологія, Онкохірургія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація онкохірурга (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 500
Повторна консультація онкохірурга (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 450
Взяття пункційної біопсїї (без матеріалу) 400
Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз 660
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій 800
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 660
Радіохвильове видалення кератом, папілом, кондилом (поодиноких) 800
Радіохвильове видалення кератом, папілом, кондилом (множиинних) 1800
Біопсія шкіри (інцинзійної, панч та радіохвильової) до 3 утворень включно 1200
Неврологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація невролога, кандидата медичних наук (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження) 550
Повторна консультація невролога, кандидата медичних наук ( бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, контроль лікування) 450
Кардіологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ,грн
Первинна консультація кардіолога, (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування). 550
Повторна консультація кардіолога (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 450
УЗД серця 600
ЕКГ 150
Ендокринологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація ендокринолога (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 500
Повторна консультація ендокринолога (звернення протягом двох тижнів за результатами обстеження, контроль лікування) 450
Ортопедія, Травматологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація ортопеда-травматолога (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 500
Пункція суглобу 250
Блокада периартикулярна 350
Блокада паравертебральна 400
Внутрішньо-суглобове введення препарату (без вартості препарату) 350
Пункція піднігтьової гематоми м’яких тканин 230
Видалення інородного тіла з кінцівки, кліща (вартість в залежності від складності) 200-400
Біопсія синовіальної оболонки суглобів 450
Анестезія кінцівки 150
Корекція хребта без масажу (1 сеанс) 200
Повторна обробка рани, зняття швів 300
Накладання або перекладання полімерної пов’язки без вартості матеріалу (мала пов’язка) 500
Накладання або перекладання полімерної пов’язки без вартості матеріалу (велика пов’язка) 1000
Вправлення вивиху кінцівок (не застаріле) 400
Ортезування (підбір індивідуальних ортопедичних пов’язок) 300
Терапія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація терапевта (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження) 500
Повторна консультація терапевта (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 450
Гастроентерологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація спеціаліста (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 500
Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 450
Акушерство
УЗД акушерське (з 6 до 11 тижня), фото 500
УЗД акушерське ( І скринінг, 11+0 - 13+6 днів) в режимі 2-4 D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 700
УЗД акушерське ( ІІ скринінг та обстеження, 14+0 - 21 тиждень) в режимі 2-4 D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 700
УЗД акушерське ( Третій трименстр, 22-40 тижнів) в режимі 2-4 D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 700
Запис УЗД акушерського з 12 - 40 тиждень на диск СD 50
УЗД акушерське ( з 13 - 40 тиждень) в режимі 2-4 D + доплерометрія, (багатоплідна вагітність) 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 900
УЗД цервікометрія 300
Біохімічний пренатальний скринінг І триместру ( білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) - бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ) - розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5), з забором матеріалу 480
Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру ( - хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат. - естріол некон’югований (Е3) - альфафетопротеїн (AFP) - розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5). з забором матеріалу 580