Телефоны
Мова:
  • Українська
  • Русский

Ціни

Лабораторія
Біохімічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Аланінамінотрансфераза (АLТ) 65
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) 65
Азот сечовини 65
Альбумін 65
Амілаза 65
Амілаза панкреатична 100
Білірубін загальний, прямий, непрямий 140
Білірубін загальний 65
Білірубін прямий 65
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 180
Глюкоза 95
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) 65
Діастаза сечі 65
Загальний білок 65
Креатинін 65
Лактатдегідрогеназа (LDH) 65
Лужна фосфатаза 65
рН крові 65
Сечова кислота 65
Сечовина 65
Тимолова проба 65
ФіброТест ( білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 3000
Холінестераза 80
Церулоплазмін 180
Показники ліпідного обміну
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Аполіпопротеїн А1 110
Аполіпопротеїн В 110
Ліпаза 120
Тригліцериди 80
Холестерин 80
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 300
Мікроелементи та електроліти
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Залізо (Fe) 70
Калій (K) 70
Кальцій (Ca) 70
Кальцій іонізований (iСа) 120
Магній (Mg) 70
Мідь (Cu) 160
Натрій (Na) 70
Фосфор (P) 70
Хлор (Cl) 70
Цинк (плазма гепарин) (Zn) 220
Пакет №13 «Електроліти»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові 370
Ревматоїдна панель
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 80
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 450
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 550
Ревматоїдний фактор 80
Сіалові кислоти 80
Сіромукоїди 80
С-реактивний білок (CRP) 80
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 220
Формолова проба 80
Загальноклінічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 170
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 150
Антитіла по системі резус (Rh) 180
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 200
Аналіз сечі загальний (ЗАС) 120
Аналіз сечі за Зимницьким 100
Аналіз сечі по Нечипоренко 100
Аналіз сечі на білок (добова порція) 85
Аналіз сечі на кетони 75
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 75
Діастаза сечі 65
САС (альбумін / креатинін сечі) 150
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 140
Аналіз кала загальний (копрограма) 160
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 100
Кал на приховану кров 130
Система гемостазу
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
D-димер 240
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 80
Вовчаковий антикоагулянт 300
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR) 280
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 100
Протромбіновий індекс 90
Протромбіновий час 90
Тромбіновий час 90
Фібриноген 100
Мікроскопічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 120
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix 160
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 160
ПАП-теcт на оcнові рідинної цитології ( за системою Betesda2014) 560
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) 260
ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 260
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі) 160
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка) 360
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних 160
Вірусні гепатити
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Гепатит А, антитіла IgM 200
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) 170
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення 230
Гепатит В HbeAg 200
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 200
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) 230
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) 230
Гепатит В (HВV), плазма крові - методом ПЛР 350
Гепатит В (HBV), плазма крові – генотипування методом ПЛР 460
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 800
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження ультра чутливим методом ПЛР (від 5 МО\мл.) 920
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 180
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 180
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 200
Гепатит С (HCV), плазма крові - методом ПЛР 250
Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР 700
Гепатит С (HCV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 920
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) 200
Гепатит G (HGV), плазма крові - методом ПЛР 350
TORCH – инфекції
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 180
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ 180
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока (методом ПЛР) 200
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) 180
Краснуха (Rubella), антитіла IgG 180
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 180
Токсоплазма (Toxoplasma gondii),сеча, плазма крові (методом ПЛР) 210
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG 200
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgА 250
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ 200
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) 190
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 180
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 180
Кір, антитіла IgG, IgМ 300
Авідніть антитіл Цитомегаловіруc IgG 420
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), зішкріб, сеча,біоптат, змив (методом ПЛР) 200
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), плазма крові,cлина, якіcне доcлідження (методом ПЛР) 200
Кір ( Morbilli), антитіла IgG 300
Кір ( Morbilli), антитіла IgМ 300
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), плазма крові,cлина, кількіcне доcлідження (методом ПЛР) 200
Інфекціїї, що передаютьсґя статевим шляхом
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 190
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 200
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 190
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 190
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 190
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ 190
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 100
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні) , зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 220
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – скринінг (методом ПЛР) 330
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – генотипування (методом ПЛР) 360
Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 320
Папіломавірус квант 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 580
Папіломавірус квант 21 (HPV 6, 11, 44; HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 900
Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 150
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 190
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 190
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 190
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 190
Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР) 200
ПЦР на флороценоз 1000
Захворювання ШКТ
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 250
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 230
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 240
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA 250
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 230
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG 250
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 250
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 380
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 200
Кальпротектин 640
Хелікобактер М 200
Інші інфекціїї
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 250
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 180
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM 180
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 180
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 220
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 220
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 180
Борелія М+G 360
Інгібін В 720
Анемія
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Еритропоетин 310
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 230
Залізо (Fe) 70
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 120
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 180
Насичення трансферину залізом 180
Трансферин 180
Феритин 200
Фолієва кислота 230
Тиреоїдна панель
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 600
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 180
Антитіла до тиреопероксидази (APO) 180
Тиреоглобулін (TG) 180
Тиреотропний гормон (TSH) 160
Тироксин вільний (FT4) 160
Тироксин загальний (Т4) 160
Трийодтиронін вільний (FT3) 160
Tрийодтиронін загальний (T3) 160
Репродуктивна панель
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антимюллерів гормон 640
Антиспермальні антитіла (сироватка) 330
Дигідротеcтоcтерон 500
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) 200
Естрадіол (E2) 170
Лютеїнізуючий гормон (LH) 170
Прогестерон (PRG) 170
Пролактин (PRL) 170
Тестостерон загальний (TES) 170
Тестостерон вільний (FTES) 200
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону 360
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 170
Хоріонічний гонадотропін (HCG) 190
Панель діабету
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 210
Інсулін 170
С пептид 190
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 320
Лептин 580
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 270
Панель остеопорозу
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Кальцитонін 360
Остеокальцин 340
Паратгормон 180
Пірилінкс Д (сеча) 600
Серцеві біомаркери
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 850
Гомоцистеїн 400
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 100
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 150
Тропонін I 200
Гіпофізарно-наднирникові показники
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
17-ОН-оксипрогестерон 180
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 270
Альдостерон 480
Андростендіон 360
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 200
Кортизол 220
Кортизол сеча 200
Показники росту
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 700
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) 560
Соматотропний гормон (СТГ) 300
Маркери запалення
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Прокальцитонін 600
С-реактивний білок (CRP) 70
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 220
Пренатальна діагностика
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Альфафетопротеїн (AFP) 200
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) 200
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 200
Естріол некон’югований (Е3) 180
Плацентарний лактоген (HPL) 310
Плацентарний фактор росту (PIGF) 560
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) 190
Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 420
Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3),Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5 580
Онкологічні маркери
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Альфафетопротеїн (АФП) – онко 200
Антиген лоско клітинної карциноми (SCCА) 560
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) – онко 200
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 560
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 360
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 420
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 210
Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) 210
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 380
Онкомаркер яєчників (НЕ-4) 460
Онкомаркер яєчників (СА-125) 210
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 280
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 170
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) 170
Раково-ембріональный антиген (РЕА) 200
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) – онко 200
Онкомаркер шлунку СА 242 520
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125) 690
Аутоімунні захворювання
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Антимікросомальні антитіла (АМСА) 350
Антимітохондріальні антитіла (АМХА) 370
Антинуклеарні антитіла (АНА) 350
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 350
Антифосфоліпідні антитіла IgG 320
Антифосфоліпідні антитіла IgМ 320
Аутоантитіла до мієлін-асоційованого глікопротеїну 900
Бактеріологічні дослідження
ВИД ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРТІСТЬ, грн
Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 350
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 380
Бак доcлідження на corinebacterium diphtheria (зів) 300
Бак доcлідження на corinebacterium diphtheria (ніс) 300
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 300
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма 300
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 350
Бак дослідження на кандидоз +чутливість до протигрибкових препаратів 300
Бак дослідження калу на патфлору 350
Бак дослідження на носійство стафілококку 300
Бак дослідження на В-гемалітичний стрептококк 300
Гінекологія
ПОСЛУГА ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація гінеколога без огляду 400
Повторна консультація з оглядом 350
Первинна консультація та огляд гінеколога (бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі, визначення програми обстеження) 450
Первинна консультація лікаря акушера - гінеколога, експерта, лікаря вищої кваліфікаційної категорії, генетика Щербатей Н.М. 500
Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця або ро результатам обстеження, контроль лікування) 350
Відвідування спеціаліста (рекомендації лікаря) 200
Відеокольпоскопія 300
Призначення схеми лікування на міх-інфекції (до 2 інфекцій) 500
Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( більше 2 інфекцій) 600
Призначення схеми лікування хламідіозу 400
Призначення схеми лікування мікоплазмозу 400
Призначення схеми лікування уреаплазмозу 400
Призначення схеми лікування гормональних порушень 450
Призначення схеми лікування вірусної інфекції 450
Призначення схеми лікування бактеріального вагінозу 300
Схема лікування кандидомікозного вагініту 300
Схема лікування неспецифічного вагініту 300
Схема лікування безпліддя 400
Накладання швів на слизову вагіни (від 1-2). 300
Знаття швів 300
Розтин, промивання, дренування абсцесу Бартолінієвої залози (одної) 600
Промивання та дренування Бартолінієвої залози (одної) 400
Схема лікування загальна 300
Корекція призначенного лікування 250
Перінеопластика (без урахування розхідників) 3000
Амніоцентез 4500
Радіохвильова абляція (деструкція) І-ІІ зони 1800
Радіохвильова абляція ІІІ зон 2100
Радіохвильова конізація 2100
Радіохвильова ексцизія 1800
Радіохвильове лікування ендометріозу шийки матки 800
Радіохвильова деструкція кандилом (множинні) 1800
Аргоноплазмена абляція І-ІІ зони 2000
Аргоноплазмена абляція ІІІ зони 2500
Радіохвильове видалення кандилом, папілом (поодиноких) 800
Радіохвильове видалення поліпа 1500
Біопсія шийки матки 550
Розтин та видалення ov.Nabothii 600
Дослідження біоптату (гістологія) 400
Місцева анестезія (парацервікальна) 200
Анестезія лідокаїном (спрей) 100
КРІО-диструкція шийки матки 2000
Гістеросальпінгографія ( з розхідниками під контролем УЗД) 2500
Урологія, Сексопатологія, Андрологія
ПОСЛУГА ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація уролога (бесіда, збір анамнезу, огляд, визначення програми обстеження) 450
Первинна консультація уролога, андролога, сексопатолога (з питань безпліддя), (бесіда, огляд, визначення програми обстеження) 500
Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
Відвідування спеціаліста ( рекомендації лікаря) 200
Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( до 2 інфекцій) 500
Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( більше 2 інфекцій) 600
Призначення схеми лікування вірусної інфекції 450
Схема лікування андрологічного захворювання 500
Схема лікування сексопатологічного захворювання 500
Схема лікування безпліддя, статевої дисфукції 500
Схема лікування загальна 300
Призначення схеми лікування хронічного простатиту 400
УЗ-діагностика, Доплерографія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
УЗД нирок 300
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки) 480
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза) 400
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (діти від 3 до 12 років) 370
УЗД печінки 200
УЗД жовчного міхура 200
УЗД жовчного міхура з навантаженням (сніданком, дослідження на 15, 30, 60 хвилинах) 350
УЗД підшлункової залози 200
УЗД селезінки 200
УЗД нирок і сечового міхура 350
УЗД сечового міхура 200
УЗД нирок, передміхурової залози, сечового міхура + залишкова сеча (абдомінальне дослідження) 450
УЗД нирок, передміхурової залози, сечового міхура 420
УЗД передміхурової залози, сечового міхура та залишкової сечі 380
УЗД передміхурової залози (трансректальне дослідження) . 360
УЗД калитки 300
УЗД молочних залоз з лімфатичною системою 390
УЗД щитоподібної залози 300
УЗД суглобу (одного) 300
УЗД суглобів (двох парних) 350
УЗД кульшового суглобу (одного) 300
УЗД кульшових суглобів (двох парних) 450
УЗД гінекологія (вагінальний датчик) 390
УЗД гінекологія (абдомінальний датчик) 390
УЗД фоллікулогенез (1 сеанс) 300
УЗД акушерське (з 6 до 11 тижня), фото 450
УЗД акушерське (I скринінг, 11+0 — 13+6 днів) в режимі 2-4D + доплерометрія, фото проводиться на апараті експетного класу Voluson E8 Expert 580
УЗД акушерське (IІ скринінг та обстеження, 14-21тиждень) в режимі 2- 4D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експетного класу Voluson E8 Expert 680
УЗД акушерське (третій триместр 22-40 тиж.) в режимі 2-4D + доплерометрія, фото проводиться на апараті експетного класу Voluson E8 Expert 650
УЗД акушерське (з 12 по 40 тиждень) в режимі 2-4D + доплерометрія з записом СD 730
УЗД акушерське (з 13 по 40 тиждень) в режимі 2-4D + доплерометрія (багатоплідна вагітність), фото 850
УЗД цервікометрія 300
УЗД серця 550
Доплерографія кавернозних судин без вартості препарату 600
Доплерографія судин шиї 400
Доплерографія судин шиї та V4 530
Доплерографія судин шиї та голови 600
Доплерографія судин шиї та голови з поворотними пробами 650
Доплерографія вен нижніх кінцівок 450
Доплерографія артерій нижніх кінцівок 450
Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок 600
УЗД м’яких тканин (одна ділянка) з доплерометрією 300
УЗД м’яких тканин обличчя з тканевим доплером 550
Доплерографія вен нижніх кінцівок (одна нога) 350
Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок (одна нога) 400
Розмітка вен нижніх кінцівок (перед хірургічним лікуванням, одна нога) 300
УЗД регіонарних лімфатичних вузлів (одна зона) 300
УЗД слинних залоз (парна) 300
Доплерографія черевного відділу аорти 400
Доплерографія ниркових артерій 450
Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок 550
Доплерографія вен (артерій) верхніх кінцівок (одна рука) 350
Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок (одна рука) 400
Доплерографія артерій (вен) верхніх кінцівок 450
Мамологія, Онкохірургія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація онкохірурга (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 450
Повторна консультація онкохірурга (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз 400
Аспіраційна пункційна біопсія утворень (кісти) 400
Цитологія пунктату 450
Радіохвильове видалення кератом, папілом, кондилом (поодиноких) 800
Радіохвильове видалення кератом, папілом, кондилом (множиинних) 1600
Дослідження біоптату (патогістологічне дослідження) 400
Неврологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація невролога, кандидата медичних наук (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження) 500
Повторна консультація невролога, кандидата медичних наук ( бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, контроль лікування) 350
Кардіологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ,грн
Первинна консультація кардіолога, (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування). 450
Повторна консультація кардіолога (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
ЕКГ 150
Ендокринологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація ендокринолога (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 450
Повторна консультація ендокринолога (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
ТАПБ ( тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія) без цитологічного дослідження 800
Ортопедія, Травматологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація ортопеда-травматолога (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 450
Повторна консультація ортопеда-травматолога (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
Пункція суглобу 200
Блокада периартикулярна 300
Блокада паравертебральна 350
Внутрішньо-суглобове введення препарату (без вартості препарату) 250
Пункція піднігтьової гематоми м’яких тканин 200
Видалення інородного тіла з кінцівки, кліща 200
Біопсія синовіальної оболонки суглобів 450
Анестезія кінцівки 120
Корекція хребта без масажу (1 сеанс) 150
Повторна обробка рани, зняття швів 200
Накладання або перекладання полімерної пов’язки без вартості матеріалу (мала пов’язка) 450
Накладання або перекладання полімерної пов’язки без вартості матеріалу (велика пов’язка) 950
Вправлення вивиху кінцівок (не застаріле) 250
Ортезування (підбір індивідуальних ортопедичних пов’язок) 250
Терапія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація терапевта (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження) 450
Повторна консультація терапевта (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
Гастроентерологія
ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Первинна консультація спеціаліста (бесіда, збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування) 450
Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за результатами обстеження, контроль лікування) 350
Акушерство
УЗД акушерське (з 6 до 11 тижня), фото 450
УЗД акушерське ( І скринінг, 11+0 - 13+6 днів) в режимі 2-4 D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 550
УЗД акушерське ( ІІ скринінг та обстеження, 14+0 - 21 тиждень) в режимі 2-4 D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 650
УЗД акушерське ( Третій трименстр, 22-40 тижнів) в режимі 2-4 D + доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 650
Запис УЗД акушерського з 12 - 40 тиждень на диск СD 50
УЗД акушерське ( з 13 - 40 тиждень) в режимі 2-4 D + доплерометрія, (багатоплідна вагітність) 2 фото проводиться на апараті експертного класу Voluson E8 Expert 800
УЗД цервікометрія 300
Біохімічний пренатальний скринінг І триместру ( білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) - бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ) - розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5), з забором матеріалу 480
Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру ( - хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат. - естріол некон’югований (Е3) - альфафетопротеїн (AFP) - розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5). з забором матеріалу 580